Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Bractwo dla dzieci ?liwickich szkó?

Konkurs plastyczny dla uczniów szkó? podstawowych.

Bractwo ?wi?tego Huberta w ?liwicach organizuje konkurs plastyczny pt.
„Zwierz?ta dziko ?yj?ce w Polsce na tle szopki betlejemskiej”.

Celem konkursu jest znajomo?? polskiej przyrody adaptowanej do tajemnicy Bo?ego Narodzenia.
W konkursie mog? uczestniczy? uczniowie szkó? podstawowych wszystkich klas. Technika wykonania prac jest dowolna. Ka?da praca musi by? podpisana – imi?, nazwisko, jaka szko?a i klasa. Prace nale?y dostarczy? do ko?cio?a w ?liwicach do poniedzia?ku 4 grudnia 2017 r. Przewidziane s? trzy nagrody g?ówne i wyró?nienia oraz dyplomy.

Zach?camy dzieci do licznego udzia?u a wychowawców prosimy o rozpropagowanie i w??czenie si? w to kulturalno- religijne wydarzenie.

Mistrz Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach
Zenon Dejnowski

ps. Wszystkie prace b?d? wyeksponowane w ko?ciele parafialnym, natomiast wr?czenie wyró?nie? odb?dzie si? przy udziale m?odzie?y bior?cej udzia? jak i licznie zgromadzonych parafian i go?ci.

BYTÓW. Bractwo wykracza poza ?liwice

BYTÓW. Bractwo wykracza poza ?liwice
Na Zamku w Bytowie prezentowana jest ekspozycja pt. " ?wi?ty Hubert w Diecezji Pelpli?skiej" autorstwa Ignacego Stawickiego - cz?onka naszego Bractwa.

S?owo wst?pne wraz z powitaniem uczestników uroczystej Hubertowskiej Mszy ?wi?tej na dzie? obchodów patronalnego ?wi?ta my?liwych w Kaplicy ?w. Huberta w ko?ciele pw. ?w. Filipa Neri w Bytowie wyg?osi? Kazimierz Kroskowski - cz?onek Bractwa, jednocze?nie cz?onek Stowarzyszenia Mi?o?ników Muzyki i Kultury My?liwskiej na Zamku w Bytowie. Poni?ej tre?? wyst?pienia.

Zapraszamy do zwiedzenia ekspozycji do po?owy grudnia
Powstaje Sanktuarium ?w. Huberta w Okoninach

Rozbudowa Ko?cio?a filialnego w Okoninach - Powstaje Sanktuarium ?w. Huberta w Okoninach


11 Listopad - WIELKI KONCERT- Bazylika w Pelplinie

11 listopada 2017 r. (sobota), godz. 18.00 ,
Katedra w Pelplinie


Hubertowska Msza ?wi?ta w oprawie muzycznej
Zespo?u Pie?ni My?liwskiej NEMROD z Poznania pod kierownictwem artystycznym Rados?awa Jastaka


a po mszy koncert:
Pie?ni sakralnej, patriotycznej i my?liwskiej

ZAPRASZAMY


Bractwo ?wi?tego Huberta i Komisja Kultury OR? w Gda?sku

poni?ej program koncertów z info o zespole NEMROD:

ODPUST ?w. HUBERTA - PATRONA KAPLICY W OKONINACH

Z A P R O S Z E N I E
na obchody patronalnego ?wi?ta w Kaplicy ?w. Huberta w Okoninach, Parafia ?liwice
5 listopad 2017 r. , godzina 15.00

uroczyst? odpustow? Msz? ?wi?t? celebruje
JE ks. bp Wies?aw ?migiel

4 sierpie? Msza Swieta intencyjna

Szanowni Bracia.
W dniu 4 sierpnia w ko?ciele parafialnym w ?liwicach o godzinie 18 odprawiona zostanie Msza ?wi?ta w intencji o ?ask? zdrowia dla naszego Brata Jerzego Paucha.
Z Panem Bogiem. Rada Starszych

Kondolencje Bractwa

Rada Starszych Bractwa z cz?onkami Bractwa sk?ada kondolencje ks. Andrzejowi Koss i rodzinie po zmar?ym ?p. Wiktorze Koss- ojcu ksi?dza Proboszcza ?liwickiej Parafii. Bractwo uczci?o pami?? po zmar?ym ?p. Wiktorze - ojcu naszego kapelana uczestnicz?c w uroczysto?ciach ?a?obnych. Wieczny odpoczynek racz mu da? Panie.

Zaproszenie na MAJOWE w Trzebcinach

MAJOWE w Trzebcinach


Tradycyjnie Rada Starszych Bractwa i Brat Janusz Kaczmarek zapraszaj?:1 maja o godz 17 do wspólnej modlitwy na "Majowym" przed figur? ?wi?tego Jana Paw?a II w Trzebcinach .
Wspólna modlitwa, ?piewy pie?ni Maryjnych, uroczysta homilia a na zako?czenie pie?? i rogi my?liwskie na cze?? i o wstawiennictwo ?w. Huberta.

Uroczysto?ci majowe ko?czymy wspólnym piknikiem nad jeziorem.

Zapraszamy
?wi?temu Hubertowi Cze?? i Darz Bór

WIELKANOC 2017

RADO?CI, NADZIEI i OPTYMIZMU,

P?YN?CYCH

OD ZMARTWYCHWSTA?EGO PANA,

NA NADCHODZ?CE ?WI?TA i NA KA?DY DZIE?


?yczy Rada Starszych Bractwa

Spotkanie OP?ATKOWE Bractwa

?YCZENIA NA ?WI?TA BO?EGO NARODZENIA I NOWY ROK....RADOSNYCH, B?OGOS?AWIONYCH ?WI?T BO?EGO NARODZENIA PRZE?YWANYCH Z NAJBLI?SZYMI a
BO?A DZIECINA NIECH WSZYSTKIM B?OGOS?AWI
NA TEN NOWY 2017 ROK ...
ks. Andrzej Koss z Mistrzem Bractwa

Koncert w Bazylice Katedralnej w Pelplinie

Koncert w Bazylice Katedralnej w Pelplinie


MUZYKA I PIE?? PATRIOTYCZNA oraz MUZYKA DEDYKOWANA ?w. HUBERTOWI

Msza ?wi?ta i Koncert w Bazylice Katedralnej w Pelplinie 12 listopada o godzinie 18
Opraw? mszy i koncertu wys?uchamy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo?u Muzyki My?liwskiej Polskiego Zwi?zku ?owieckiego Capella Zamku Rydzy?skiego pod dyrekcj? wybitnego muzyka Mieczys?awa Le?niczaka.

czytaj relacj? i zaproszenie na 2017 rok-
Wygenerowano w sekund: 0.01
237,074 Unikalnych wizyt