SEJMIK Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach
Dodane przez Admin dnia 25.02.2014 11:22
Sejmik Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach.
Na dzień 22 marca br tj. na sobotę , na godz 16 Rada Starszych Bractwa zwołuje Sejmik Bractwa, Zgromadzenie Członków Bractwa. Obecność Braci obowiązkowa.

Treść rozszerzona
Na dzień 22 marca br tj. na sobotę , na godz 16 Rada Starszych Bractwa zwołuje Sejmik Bractwa, Zgromadzenie Członków Bractwa. Obecność Braci obowiązkowa.
Sejmik rozpoczyna Hymn Bractwa wykonany przez brata Kazimierza Kroskowskiego a po wspólnej Modlitwie Bractwa i katechezie Kapelana Bractwa ks. Prałata Andrzeja Kossa rozpoczynamy obrady.
W porządku obrad oprócz standardowych punktów jak: sprawozdanie Mistrza Bractwa, Podskarbiego, Komisji Rewizyjnej i głosowań, znajdzie się przyjecie nowych członków i ich ślubowanie na Sztandar Bractwa. Przedstawiona będzie propozycja udziału Bractwa w Obchodach 750 lecia Śliwic i 10 lecia posługi kapłańskiej ks. Andrzeja Kossa na rzecz Bractwa. Omówione będą wspólne działania Bractwa z Gminą w Śliwicach w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych dla młodzieży. Owocnych obrad!
Świętemu Hubertowi Cześć!