Majowe - Trzebciny.
Dodane przez Admin dnia 04.05.2013 23:02


Przeuroczy zak?tek za wsi? Trzebciny. Przed figur? B?ogos?awionego Jana Paw?a II gromadz? si? mieszka?cy wsi Trzebciny. Zje?d?aj? coraz liczniej cz?onkowie Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach z rodzinami. Licznie przybyli le?nicy, cz?onkowie Bractwa
Treść rozszerzona
Przeuroczy zak?tek za wsi? Trzebciny. Przed figur? B?ogos?awionego Jana Paw?a II gromadz? si? mieszka?cy wsi Trzebciny. Zje?d?aj? coraz liczniej cz?onkowie Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach z rodzinami. Licznie przybyli le?nicy, cz?onkowie Bractwa. Zgromadzonym towarzyszy muzyka i ?piew pie?ni Maryjnych w wykonaniu m?odych ludzi. Uroczyste Nabo?e?stwo Majowe celebruje ks. Leszek Grzela, Proboszcz Parafii w Zdrojach z ks. Pra?atem Andrzejem Kossem, Proboszczem Parafii ?liwickiej Kapelanem Bractwa. Zwyczajowo zebrani modl? si? do Naj?wi?tszej Maryi Panny, Matki Bo?ej. Ale w tym szczególnym miejscu, przed kapliczk? po?wiecon? B?ogos?awionemu Janowi Paw?owi II po S?owie Bo?ym wyg?oszonym przez ks. Andrzeja wszyscy modli si? o Jego rych?? kanonizacj?, dla zebranych o ?ask? Ducha ?wi?tego a dla zmar?ych o ich zbawienie. Mo?e pogoda i kiepska, ale tu podczas majowego ?wieci?o s?onko. Do modlitw w??czy?y si? le?ne stworzenia ze swoimi koncertami ku chwale Pana Stwórcy. Na zako?czenie zebranym podzi?kowa? cz?onek Bractwa Janusz Kaczmarek i zaprosi? na spotkanie przy ognisku. To z jego inicjatywy zosta?a w tym miejscu po?wi?cona figura B?ogos?awionego Jana Paw?a II. Jako fundator Brat Janusz Kaczmarek jest inicjatorem i organizatorem majowych spotka?. W organizacj? w??czy?o si? Bractwo ?wi?tego Huberta ze ?liwic i Nadle?nictwo Trzebciny. Spotkanie u?wietni? sygna?ami my?liwskimi i wykonanymi na rogu utworami ku czci ?wi?tego Huberta, cz?onek Bractwa Kazimierz Kroskowski.

?wi?temu Hubertowi Cze?? ! Ignacy Stawicki / tekst i zdj?cia/