?yczenia ?wiateczne
Dodane przez Admin dnia 20.12.2018 11:50
Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia
radosnych i pogodnych chwil sp?dzonych z najbli?szymi.
Niech Ta Bo?a Dziecina zjednoczy nas przy wigilijnym stole i obdarzy wieloma ?askami.

Nowy 2019 Rok niech b?dzie przepe?niony mi?o?ci? , nadziej? i wzajemnym szacunkiem
a ka?dy niech spe?ni swoje plany i marzenia.
A za My?liwymi i Le?nikami niech or?duje ich Patron - ?wi?ty Hubert.


WESO?YCH ?WI?T i SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU !