BRACKI OP?ATEK 2018
Dodane przez Admin dnia 10.12.2018 20:49
Op?atek w Bractwie ?wi?tego Huberta 15 grudnia br


15grudnia o godz. 15 spotkaj? si? cz?onkowie Bractwa ?wi?tego Huberta w domu parafialnym w ?liwicach. Mistrz Bractwa Zenon Dejnowski poprowadzi spotkanie op?atkowe, a ks. Andrzej Koss Proboszcz Parafii, jednocze?nie Kapelan Bractwa rozpocznie spotkanie modlitw? i katecheza do zgromadzonych. Po wspólnym od?piewaniu kolend i ?amaniu si? op?atkiem zasi?dziemy do wspólnej postnej kolacji.

Na czas Adwentu ?yczymy wszystkim, szczególnie odwiedzaj?cym nasz? stron? wiele spokoju i zadumy w tym przygotowaniu si? na przyj?cie Dzieci?tka Bo?ego.